Personvernhensyn

Respons Analyse er underlagt norsk lov (blant annet markedsføringsloven og personopplysningsloven) og bransjestandarder utarbeidet av ESOMAR og Norsk Markedsanalyse Forening når det kommer til lagring av informasjon om våre paneldeltakere, og følger disse strengt. Samtlige ansatte i Respons Analyse er underlagt taushetsplikt. Vi utleverer aldri identifiserbar persondata som navn, e-postadresse eller telefonnummer til tredjepart selv om undersøkelsen kan ha blitt gjennomført i samarbeid med en tredjepart (dvs. at undersøkelsen har blitt gjennomført i en av våre samarbeidspartneres system), med mindre dette er tydelig avklart med skriftlig eller elektronisk meddelt samtykke fra aktuelle paneldeltakere på forhånd (f.eks. telefonnummer til deltakerne ved gjennomføring av fokusgrupper, slik at de oppnår kontakt dersom noen uteblir). Informasjon en paneldeltaker oppgir om seg selv brukes kun som utvalgsgrunnlag til undersøkelser, og svar fra undersøkelser knyttes ikke opp mot personidenfiserbare data, som e-postadresse. Vi forplikter oss til bare å presentere og publisere resultater fra undersøkelser i en statistisk bearbeidet og anonymisert form.
 
Vi benytter et panelhåndteringsverktøy hvor all data lagres på en server som behandler persondata i tråd med den nye personvernloven. Det er vår leverandør av både datafangstverktøy og panelhåndteringsverktøy - Quenchtec - som håndterer dette på våre vegne. De håndterer dette på vegne av de fleste store analysebyråene i Norge (samt for andre land i både Europa og resten av verden).
 
Som en del av vår mulighet til å tilby tilpassede og personifiserte tjenester anvender vi webportal cookies. Denne inneholder noe informasjon om deg selv som har blitt lagret på din harddisk, og brukes noen ganger til å spore informasjon om dine aktiviteter. Noen steder i vår webportal blir du bedt om å logge deg inn, og da kan cookien hjelpe deg med å huske passord og brukernavn. Hensikten er at din brukeropplevelse skal bli bedre i vårt panelregister.


 
Registrering og anvendelse av informasjon om paneldeltakere

Paneldeltakere må akseptere å gi fra seg e-postadresse og/eller telefonnummer, kjønn, fødselsår og postnummeret til sin privatadresse. Denne basisinformasjonen lagres i våre databaser og er med på å sikre at våre utvalg til landsrepresentative undersøkelser representerer nasjonen som helhet.

Av identifiserbare persondata er det altså kun obligatorisk å registrere e-post og/eller telefonnummer for dette brukes til å sende invitasjoner til ulike undersøkelser og relevant informasjon som angår deltakelsen i Responspanelet. 
 
I tillegg kan paneldeltakere registrere flere opplysninger om seg selv, sin utdanning, sitt arbeid og sine interesser, men dette er ikke satt som et krav for å være med i Responspanelet. Ytterligere bakgrunnsinformasjon lagres kun i forbindelse med utvalgstrekking av paneldeltakere til undersøkelser. Da kan vi nå mennesker som tilfredsstiller visse kriterier, alt etter hva en markedsundersøkelse har som målgruppe. På denne måten mottar paneldeltakerne invitasjoner til undersøkelser som er mer relevante for dem.
 
Paneldeltakerne har tilgang til å se dataene vi har lagret om dem på Responspanelet, og der kan de også selv legge til, oppdatere eller slette informasjon.


 
Utmelding

Paneldeltakere deltar så lenge de ønsker! De kan når som helst trekke seg fra Responspanelet.
 
Vi forbeholder oss retten til å avslutte kontoer i enkelte tilfeller, for eksempel overfor deltakere som aldri besvarer undersøkelser, som ikke tar våre undersøkelser seriøst med direkte uriktige opplysninger, deltakere som har flere kontoer i Responspanelet eller hvis vi oppdager forsøk på manipulasjon av undersøkelser eller forsøk på misbruk ved kopiering, distribuering eller videresending av bilder, tekst eller annet materiale i undersøkelsene våre. Dersom forholdet bryter med norsk lovgivning vil det bli anmeldt til Politiet. I visse tilfeller kan paneldeltakere også kunne miste retten til eventuelt oppsparte poeng.
 
Personalia, samt oppsparte poeng, slettes når paneldeltakere melder seg ut av Responspanelet, eller til vi eventuelt melder dem ut på grunn inaktivitet eller misbruk. Frem til da har paneldeltakerne mulighet til å lese, legge til, oppdatere eller slette informasjon.

Paneldeltakere i Responspanelet har ikke lov til å kopiere, distribuere eller videresende bilder, tekst, eller annet materiale som finnes i undersøkelsene de mottar fra Respons Analyse. Misbruk av informasjonen eller kontoen vil medføre sletting og utestenging. Dersom forholdet bryter med norsk lovgivning vil det bli anmeldt til Politiet.

 

Pålogging

Paneldeltakernes konto i Responspanelet anvender e-postadresse og passord. Eneste anvendelse for passord er for innlogging på Responspanelet.